เผยแพร่ผลงานครูและบุคลากรฯ

 

ครูและนักเรียนรับเกียรติบัตร

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ArrowArrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

 

เกียรติบัตรกลุ่มการงานอาชีพ     วิทยาศาสตร์     ศิลปะ

  

Share