เผยแพร่ผลงานครูและบุคลากรฯ

 

ครูและนักเรียนรับเกียรติบัตร

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ArrowArrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

 

เกียรติบัตรกลุ่มการงานอาชีพ       วิทยาศาสตร์       ศิลปะ

  

Share