เผยแพร่ผลงานครูและบุคลากรฯ

 

ผลงานดีเด่น

 

ผลงานดีเด่น ระดับประเทศ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์จักรพงษ์ กุ้งมะเริง

สถานศึกษาพอเพียง


 

โครงการดีเด่น

หนังสือกิจกรรมดีเด่น

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นักเรียนพระราชทาน  นางสาวธาริตา สถาน

ผลงานจักรยานปั่นน้ำ

 

 ผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ข้าวผัดเผ็ดไก่กุ้งสดสมุนไพรและขนมเล็บมือนางประยุกต์ ม.ต้น

ข้าวผัดเห็ดทรงเครื่องและขนมผกากรองประยุกต์ ม.ปลาย

เกียรติบัตร นักเรียนและครู

ภาพผลงาน

ผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืือ

ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

การประกวดผลงานสิิ่งประดิษฐ์ทางวิิทยาศาสตร์ ม.1-3   นักเรียน   ครู

การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-6   นักเรียน   ครู

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-6   นักเรียน   ครู

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-6   นักเรียน   ครู

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-6   นักเรียน   ครู

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-6   นักเรียน   ครู

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3   นักเรียน   ครู

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6   นักเรียน   ครู

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-3   นักเรียน   ครู

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-6   นักเรียน   ครู

  

ผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืือ

ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

เกียรติบัตร ครูและนักเรียน

 

Share